Енергийна ефективност
Тип на проекта Описание на проекта
Минерални торове, неорганични и органични химически продукти

Неохим АД се намира в Димитровград в област Хасково. Компанията използва финансиране по КЛЕЕВЕИ за въвеждане на автоматизирано управление на системата за производство на пара. Производството на електричество се повишава с 14,5 %

още ...

Селско стопанство

Колендро ЕООД е една от най-големите земеделски фирми
в Северозападна България. Чрез финансиране по КЛЕЕВЕИ фирмата замени старите си селскостопански машини (трактори и комбайни) с нова и ефективна техника, която позволява по-качествена обработка на големи парцели земя.

още ...

Селско стопанство

Алт Ко АД притежава голям парник в Кресна, област Благоевград. Мерките за енергийна ефективност, финансирани по КЛЕЕВЕИ, включват конвертиране на два броя котли на природен газ, монтаж на когенератор и реконструкция и модернизация на котелните помещения.

още ...

Селско стопанство

Подмяната на селскостопански трактори, комбайни, пръскачки и други приспособления с модерно оборудване са често срещани проекти, финансирани по КЛЕЕВЕИ. Разходите за енергия спадат с 45 %

още ...

Производство на напитки

Ломско пиво АД е пивоварна, намираща се в Северна България
в град Лом. С кредит от КЛЕЕВЕИ пивоварната реконструира бутилиращия цех, отоплителната и осветителна инсталации, въвежда система за наблюдение и контрол на енергийните консуматори и повишава ефективността на котела.

още ...

Хранително-вкусова промишленост

Фиеста 13 ООД е фамилна фирма за сладкарски изделия и търговия с хранителни стоки, създадена през 2003 г. в Плевен. През 2011 г. дружеството закупува сграда и с помощта на финансиране по КЛЕЕВЕИ ремонтира енергийните системи на новата придобивка.

още ...

Хранително-вкусова промишленост

Елиаз ООД е голяма хлебопекарна в София. Фирмата подобри производствения си процес чрез въвеждане на нова производствена линия, ползваща съвременна технология с финансиране по КЛЕЕВЕИ.

още ...

Хотел

Металик АД притежава хотел, намиращ се в град Стара Загора.

още ...

Хотел

Хранителни стоки АД има разнообразни бизнес дейности, вариращи от търговия и опаковане на храни до отдаване под наем на сгради и консултации. Инсталираната геотермална помпа е с капацитет 215 kW.

още ...

Индустриално производство

Евроетил АД е първият завод за етанол и биоетанол в България и Югоизточна Европа. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва инсталация на парен котел на биомаса, използващ слама като гориво на площадката на предприятието.

още ...

Производство

Импулс АД е предприятие в град Габрово, произвеждащо детайли с различно предназначение за промишлеността. Проектът включва изолация на външните стени и покрива, както и подмяна на старата с нова и ефективна дограма.

още ...

Производство

Гама комерс ООД e голямо предприятие за производство и търговия с тоалетна хартия, салфетки и кърпички.

още ...

Производство

ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД) е единственият български производител на големи електрически машини за водноелектрически централи, помпени станции и напоителни системи.

още ...

Производство

Делта Текстил България ООД, дъщерно дружество на израелската Delta International. Делта Текстил получи финансиране по КЛЕЕВЕИ, за да замени 49 плетачни и 12 шевни машини с 34 нови най-съвременни плетачни машини.

още ...

Производство

Булметал AД произвежда широка гама от леки метални опаковки
/sites/defaultи контейнери за хранителната и химическата промишленост. Фирмата инвестира в цялостен проект за енергийна ефективност по КЛЕЕВЕИ в сградите и пътно-строителната техника.

още ...

Производство

Биовет АД е водещ български производител на активни субстанции и готови лекарствени средства, ензими и други междинни субстанции за приложение в различни индустрии.

още ...

read more ...

Добив и преработка на руда

Асарел Медет АД e най-голямата минна компания в България за открит добив и обогатяване на медни руди, която ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда и е водещ износител. Проектът за енергийна ефективност по КЛЕЕВЕИ модернизира системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) в пет административни сгради.

още ...

Фармацевтична индустрия

Медика АД (Медика Сандански) е сред най-големите производители на превързочни материали в Източна Европа. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва замяна на стари парни котли с два нови газови котела, както и подмяна на парните тръби.

още ...

Услуги

Мототехника Сливен АД има автосервизен център в града. Финансирането по КЛЕЕВЕИ помогна на фирмата да инсталира топлоизолация на външните стени, двойно остъклени прозорци и енергийноефективни метални врати в сградата.

още ...

Възобновяема енергия
Тип на проекта Описание на проекта
Биомаса

Еко енергия Доспат ЕООД се намира в Благоевградска област. Фирмата използва финансиране по КЛЕЕВЕИ за изграждането на инсталация на биомаса за комбинирано производство на топлинна и електроенергия.

още ...

Вятър

Вентус ООД се намира в село Храброво в област Добрич. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва монтирането на нов генератор за вятърни турбини с инсталирана електрическа мощност 2,0 MW.

още ...

Вятър

Паркеко БГ ООД се намира в региона на Бургас. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва изграждането на нов генератор за вятърни турбини с инсталирана електрическа мощност от 1,5 MW.

още ...

Възобновяеми енергийни източници - Водно Електрически Централи
Тип на проекта Описание на проекта
Водно Електрическа Централа

Делектра хидро АД построява малка напоителна система ВЕЦ на каскадата Белмекен-Сестримо в Пазарджишка област. Проектът генерира 5 580 MWh зелена енергия годишно.

още ...

Възобновяеми енергийни източници - соларни
Тип на проекта Описание на проекта
Соларни системи - загряване на вода

Албена АД е най-голямото туристическо дружество в България с три черноморски курорта. С финансиране по КЛЕЕВЕИ компанията инсталира соларна система. Инвестицията намалява разходите за загряване на вода с 92,9%.

още ...