Успешен проект - енергийна ефективност - Булметал AД

Булметал AД произвежда широка гама от леки метални опаковки
и контейнери за хранителната и химическата промишленост. Дружеството е основано през 1995 г. и се намира в гр. Гурково, Старозагорска област. Фирмата инвестира в цялостен проект за енергийна ефективност по КЛЕЕВЕИ в сградите и пътно-строителната техника.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 367 500 евро
 • Субсидия от МФК: 55 000 евро
 • Кредит: 367 500 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 4,4 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: над 28%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 63 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 44%
 • От разходи за експлоатация и поддръжка: 21 000 евро
 • Общо спестявания: 84 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Подобряване на комфорта в сградите
 • Намаляване на разходите за отопление и охлаждане на пространствата
 • По-надеждна вътрешно- транспортна техника
 • Намалени разходи за експлоатация и поддръжка
ФайловеРазмер
Bulmetal_EE_Eng.pdfBulmetal_EE_Eng.pdf600 kB
Bulmetal_EE_Bg.pdfBulmetal_EE_Bg.pdf545 kB