Екип по проекта

Консултантският екип на КЛЕЕВЕИ се състои от DAI Europe и Енкон сървисис.

DAI Europe има голям опит в разработването и подпомагането на проекти за кредитиране на малки и средни предприятия, както и програми за подкрепа на институциите в България, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Консултантите познават добре банковия пазар у нас и дейността на ЕБВР.

Енкон сървисис е консултантска компания в областта на енергийните услуги, която през последните 10 години работи на развиващия се български енергиен пазар. Компанията има значителен опит в разработването, финансирането и изпълнението на кредитни програми за проекти за енергийна ефективност. Също така Енkон Cървисис притежава Удостоверение за вписване в публичния регистър като фирма с право да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност с идентификационен номер 199/09.03.2010 г. както и Удостоверение за вписване в публичния регистър като фирма, имаща право да извършви обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгласно чл. 34, ал. 4 от същия закон, с идентификационен номер 51/09.07.2010 г.

 

Екип на КЛЕЕВЕИ - DAI Europe & Енкон сървисис
EnCon Services

Мениджър на програмата: Нийлс Волтер
Заместник мениджър на проекта: доц. Илия Илиев
Главен енергиен експерт: доц. Веселка Камбурова

За контакти:
ул. Георги С. Раковски № 135, вх.Б, ет. 5, София 1000
Тел./Факс: (02) 9880052; 9880053
Email:

 

Независим енергиен експерт
KЕМА International B.V.

Ян Леферс, Ръководител на екип, Старши консултант
Utrechtseweg 310, 681AR Arnhem, The Netherlands
директен тел: +31 26 356 25 88 факс: +31 26 3892477
Email:

Контакти в България
Пламен Стоименов, Старши Консултант 
KЕМА International B.V.
директен тел.: +359 2 958 4068 • факс: +359 2 963 5901
Email:

 

ЕБВР

Стефания Раколта, Оперативен ръководител
Отдел енергийна ефекивност и климатични промени
Европейска банка за възстановяване и развитие
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
факс: +44 20 7338 6942
Email:

 

КЛЕЕВЕИ - банки партньори

  • Алианц Банк България - bank.allianz.bg
  • Банка ДСК - www.dskbank.bg
  • Банка Пиреос България - www.piraeusbank.bg
  • Обединена Българска Банка - www.ubb.bg
  • Райфайзенбанк (България) - www.raiffeisen.bg
  • УниКредит Булбанк - www.bulbank.bg
  • Юнион Банк - www.unionbank.bg
  • Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) - www.postbank.bg
  • “Юнионбанк” ЕАД - www.ubb.bg