Финансирайте вашия проект

За да получите безплатна консултантска помощ, кредит и субсидия по КЛЕЕВЕИ е необходимо да преминете през четири основни етапа:

ДОПУСТИМОСТ

Стъпка 1
  • Свържете се с консултанта или банката-партньор и подавате заявлението за кандидатстване
  • Ние проверяваме дали проекта отговаря на изискванията за допустимост
  • Банката извършва предварителен анализ на кредитоспособността ви

КАНДИДАТСТВАНЕ

Стъпка 2
  • Ние разработваме енергиен одит и анализ на прогнозния паричен поток на проекта
  • Помагаме ви при разработването на бизнес план
  • Вие подавате заявление за кредит в банката, а ние им предаваме бизнес плана

КРЕДИТ

Стъпка 3
  • Банката разглежда заявлението за кредит и бизнес плана и взима решение за финансиране
  • Компаниите подписват договор за кредит с банките партньори

СУБСИДИЯ

Стъпка 4
  • Независимият енергиен експерт удостоверява изпълнението на проекта.
  • Получавате субсидията