Карта на сайта

 • Процес на кандидатстване
  • Допустимост
  • Кандидатстване
  • Кредит
  • Субсидия

Главно меню

 • Начало
 • За КЛЕЕВЕИ
  • Ползите за вас
  • Структура на КЛЕЕВЕИ
  • Екип на КЛЕЕВЕИ
  • Статистика на проекта
 • Финансирайте вашия проект
  • Кой може да кандидатства
  • Какви проекти са допустими
   • Енергийна Ефективност в промишлеността
   • Възобновяеми енергийни източници
    • - ВЕЦ-проекти
    • - вятърни електроцентрали
 • Новини
  • Събития
  • Изявления за пресата
 • Добри практики
 • За изтегляне