Структура на КЛЕЕВEИ

Чрез КЛЕЕВЕИ, ЕБВР предоставя кредитни линии на банките-партньори, които от своя страна предоставят кредити на частни дружества за проекти за енергийна ефективност и за малки проекти за възобновяеми енергийни източници.

Съществен елемент на КЛЕЕВЕИ e безплатнaта консултантска помощ, която ви позволява да разработите добре проектите си. Консултантската помощ, която ви предоставяме, включва предварителен енергиен одит на бизнеса, финансов анализ, оценка на риска, разработване на бизнес план и представянето му в банката.

 

 

ЕБВР
Банки
Български фирми
МФК
Екипът на КЛЕЕВЕИ
Независим енергиен
експерт
Договор за
консултантски услуги
Договор за
консултантски услуги
Споразумение за кредитна линия
Договори за кредити
Субсидия
Енергиен одит
Разработване на
бизнес план
Удостоверение за
успешно изпълнение на
проекта

След приключването на проекта, което се удостоверява от независимия енергиен експерт (НЕЕ) вие получавате субсидия от МФК до 15% от размера на кредита.