Статистика на проекта

  • 290 проекта са получили финансиране.
  • 151,6 милиона евро общ размер на отпуснатите кредити
  • 24,4 милиона евро получени субсидии за фирмите  
  •  Намалени емисии на CO2 с над 710 000 тона

Информацията е към края на месец февруари 2014