Ползите за вас

Какви бяха ползите за участниците?

  • Спестиха пари от по-ниските сметки за електроенергия
  • Намалиха производствените си разходи и станаха по-конкурентноспособни
  • Увеличиха рентабилността си
  • Имат по-съвременни технологии на по-ниска цена
  • Получиха БЕЗПЛАТНА консултантска помощ за най-ефективните енергийни мерки, подходящи за техия бизнес и експертна помощ при изготвянето на бизнес план при кандидатстване за кредит
  • Допринесоха за опазването на околната среда
  • Получиха безвъзмездна помощ при приключване на проекта (потвърдена от независим енергиен експерт) до 15 % от размера на кредита

Вижте какви ползи реализираха нашите клиенти. Реализирани проекти ...