Успешен проект - възобновяема енергия - Еко енергия Доспат ЕООД

Еко енергия Доспат ЕООД се намира в Благоевградска област. Фирмата използва финансиране по КЛЕЕВЕИ за изграждането на инсталация на биомаса за комбинирано производство на топлинна и електроенергия. Произведената електроенергия покрива собствените нужди на компанията, като излишъкът се продава на Националната електрическа компания. Проектът използва 12 900 тона дървесни отпадъци годишно.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 1 870 795 евро
  • Субсидия от МФК: 181 380 евро
  • Кредит: 1 209 200 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 3,8 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: над 28%

Очаквани годишни данни

  • Производство на електроенергия: 8 625 MWh
  • Производство на топлинна енергия: 2 400 MWh
  • Потребление на дървени отпадъци: 12 900 тона
  • Разходи за експлоатация и поддръжка: 106 706 евро

Ползи от инвестицията

  • Намаление на разходите за енергия
ФайловеРазмер
EcoEnergyDospat_RE_Biomass_Eng.pdfEcoEnergyDospat_RE_Biomass_Eng.pdf403 kB
EcoEnergyDospat_RE_Biomass_Bg.pdfEcoEnergyDospat_RE_Biomass_Bg.pdf342 kB