Успешен проект - енергийна ефективност - Хранителни стоки АД

Хранителни стоки АД има разнообразни бизнес дейности, вариращи от търговия и опаковане на храни до отдаване под наем на сгради и консултации. Дружеството използва финансиране по КЛЕЕВЕИ за монтаж на термопомпена система за геотермално отопление за своя хотел Шипково в Стара планина. Инсталираната геотермална помпа е с капацитет 215 kW.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 64 913 евро
  • Субсидия от МФК: 12 800 евро
  • Кредит: 64 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 2,8 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: над 39%

Очаквани годишни данни

  • Производство на топлоенергия: 387 MWh
  • Общо спестявания: 23 150 евро

Ползи от инвестицията

  • Намалени разходи за енергия
  • Намалени разходи за експлоатация, поддръжка и персонал
  • Намаление на въглеродните емисии
ФайловеРазмер
HranitelniStoki_RE_Geothermal_Eng.pdfHranitelniStoki_RE_Geothermal_Eng.pdf392 kB
HranitelniStoki_RE_Geothermal_Bg.pdfHranitelniStoki_RE_Geothermal_Bg.pdf396 kB