Успешен проект - енергийна ефективност - Евроетил АД

Евроетил АД е първият завод за етанол и биоетанол в България и Югоизточна Европа. Намира се в град Алфатар в област Силистра. Мястото на фабриката се определя от обработваемата земя в тази област, където се отглеждат основните суровини за производствения процес - пшеница и царевица. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва инсталация на парен котел на биомаса, използващ слама като гориво на площадката на предприятието. Този единичен котел на биомаса замества действащите досега два мазутни котела.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 2 547 679 евро
  • Субсидия от МФК: 7 200 евро
  • Кредит: 2 000 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 1,3 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 58%

Очаквани годишни данни

  • От разходи за енергоносители: 68 000 евро
  • Спестени разходи за енергия в %: 64%

Ползи от инвестицията

  • Намаляване на производствените разходи, включително за труд, енергия, вода и материали
  • Намалени разходи за тежки горива
  • Намалени въглеродни емисии
ФайловеРазмер
Euroethyl_RE_Biomass_Eng.pdfEuroethyl_RE_Biomass_Eng.pdf425 kB
Euroethyl_RE_Biomass_Bg.pdfEuroethyl_RE_Biomass_Bg.pdf369 kB