Успешен проект - възобновяема енергия - Албена АД

Албена АД е най-голямото туристическо дружество в България с три черноморски курорта. С финансиране по КЛЕЕВЕИ компанията инсталира соларна система за нагряване на вода в хотел Калиакра в Албена. Слънчевите панели заменят 13 електрически бойлера. Инвестицията намалява разходите за загряване на вода с 92,9%.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 225 000 евро
  • Субсидия от МФК: 38 800 евро
  • Кредит: 194 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 12,92 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 54%

Очаквани годишни данни

  • Производство на топлоенергия: 255 MWh
  • Общо спестявания: 17 326 евро

Ползи от инвестицията

  • По-ниски разходи за загряване на вода
  • Намаление на въглеродните емисии
ФайловеРазмер
Albena_RE_Solar_Eng.pdfAlbena_RE_Solar_Eng.pdf213 kB
Albena_RE_Solar_Bg.pdfAlbena_RE_Solar_Bg.pdf242 kB