Успешен проект - енергийна ефективност - Биовет АД

Биовет АД е водещ български производител на активни субстанции и готови лекарствени средства, ензими и други междинни субстанции за приложение в различни индустрии. С финансиране по КЛЕЕВЕИ фирмата въвежда оптимизация на процеса.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 559 743 евро
  • Субсидия от МФК: 74 549 евро
  • Кредит: 496 996 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 1,5 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: над 94%

Очаквани годишни икономии

  • От разходи за енергоносители: 350 000 евро
  • Спестени разходи за енергия в %: 12,6%

Ползи от инвестицията

  • По-ниски разходи за електричество
  • Подобрено качество и производствен процес
  • По-добър контрол на производителността
ФайловеРазмер
Biovet_EE_Eng.pdfBiovet_EE_Eng.pdf421 kB
Biovet_EE_Bg.pdfBiovet_EE_Bg.pdf366 kB