Успешен проект - енергийна ефективност - Елиаз OOД

СЕКТОР: ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Ползи от инвестицията

 • Годишно намаление на въглеродните емисии 1 920 тона
 • Разходите за енергия спадат с 64%
 • По-висока експлоатационна надеждност на производството

Елиаз ООД е голяма хлебопекарна в София. Фирмата подобри производствения си процес чрез въвеждане на нова производствена линия, ползваща съвременна технология с финансиране по КЛЕЕВЕИ. По този начин фурните преминаха от електричество на природен газ. Това доведе до по-голяма ефективност, подобряване на качеството на продуктите и намаляване на оперативните разходи и разходите за ремонт.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 660 000 евро
 • Субсидия от МФК: 45 000 евро
 • Разходи, покрити от клиента: 600 000 евро
 • Кредит: 150 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 4,2 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 24,28%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 68 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 63,9%
 • Спестявания от разходи за заплати: 44 000 евро
 • От разходи за ремонт и поддръжка: 22 000 евро
 • Общо спестявания: 156 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Повишена производителност
 • Подобрено качество на продуктите
 • По-висока експлоатационна надеждност на производството
 • Намалени разходи за експлоатация и ремонт
ФайловеРазмер
Eliaz_EE_Eng.pdfEliaz_EE_Eng.pdf448 kB
Eliaz_EE_Bg.pdfEliaz_EE_Bg.pdf354 kB