Успешен проект - енергийна ефективност - Делта Текстил България ООД

Делта Текстил България ООД, дъщерно дружество на израелската Delta International, произвежда чорапи за известни световни марки. Почти 100 % от продукцията е за износ. Делта Текстил получи финансиране по КЛЕЕВЕИ, за да замени 49 плетачни и 12 шевни машини с 34 нови най-съвременни плетачни машини.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 848 980 евро
 • Субсидия от МФК: 126 000 евро
 • Кредит: 840 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 5,6 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: над 20%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 24 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 35%
 • От разходи за експлоатация и поддръжка: 74 000 евро
 • Намалена отпадъчна продукция: 54 000 евро
 • Общо спестявания: 152 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Повишена производителност
 • По-високо качество и стандарт на продукцията
 • Намаляване на отпадъчната продукция
 • Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка
 • Намаляване на разходите за отопление и електричество
ФайловеРазмер
DeltaTextile_EE_Eng.pdfDeltaTextile_EE_Eng.pdf645 kB
Delta_EE_Bg.pdfDelta_EE_Bg.pdf589 kB