Успешен проект - възобновяема енергия - Делектра хидро АД

Делектра хидро АД построява малка напоителна система ВЕЦ на каскадата Белмекен-Сестримо в Пазарджишка област. Централата е проектирана и функционира така, че да гарантира снабдяването с вода на две напоителни системи, два града и много полета. Проектът генерира 5 580 MWh зелена енергия годишно.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 346 716 евро
  • Субсидия от МФК: 56 000 евро
  • Кредит: 280 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 1,8 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: над 61%

Очаквани годишни данни

  • Производство на енергия: 5 580 MWh
  • Общо приходи: 194 210 евро

Ползи от инвестицията

  • Намаление на вредните CO2 , SO2 , NOx и прашни емисии
ФайловеРазмер
Delectra_RE_Hydro_Eng.pdfDelectra_RE_Hydro_Eng.pdf406 kB
Delectra_RE_Hydro_Bg.pdfDelectra_RE_Hydro_Bg.pdf363 kB