Успешен проект - енергийна ефективност - Асарел Медет АД

Асарел Медет АД e най-голямата минна компания в България за открит добив и обогатяване на медни руди, която ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда и е водещ износител.
Проектът за енергийна ефективност по КЛЕЕВЕИ модернизира системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) в пет административни сгради. Новото оборудване е от типа„системи с променлив дебит на хладилния агент“ (VRF). Те са с директно изпарение на фреона, при което количеството на хладилния агент се регулира в зависимост от нуждите на даденото вътрешно тяло. Тези системи осигуряват значителни икономии на енергия, по-голям контрол на стайната температура и по-лесна инсталация. Друга част от проекта заменя четири стари мотокари, характеризиращи се с по-ниски разходи за гориво, ремонт и поддръжка.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 900 000 евро
 • Субсидия от МФК: 136 000 евро
 • Кредит: 900 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 3,6 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 36%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 215 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 78%
 • От разходи за експлоатация и поддръжка: 35 000 евро
 • Общо спестявания: 250 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Подобряване на работната среда
 • Подобряване на имиджа на компанията
 • По-лесна поддръжка
 • Намаляване на разходите за енергия
ФайловеРазмер
AsarelMedet_EE_Eng.pdfAsarelMedet_EE_Eng.pdf417 kB
AsarelMedet_EE_Bg.pdfAsarelMedet_EE_Bg.pdf363 kB