Успешен проект - енергийна ефективност - Ломско пиво АД

Ломско пиво АД е пивоварна, намираща се в Северна България
в град Лом. С кредит от КЛЕЕВЕИ пивоварната реконструира бутилиращия цех, отоплителната и осветителна инсталации, въвежда система за наблюдение и контрол на енергийните консуматори, подобрява кондензиращата система и повишава ефективността на котела.
С подмяната на старото неефективно оборудване с модерни енергийно ефективни технологии не само намалява годишните разходи за енергия и вредните емисиите, но също така подобрява безопасността на работното място.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 343 440 евро
  • Субсидия от МФК: 23 250 евро
  • Кредит: 310 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 4 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 28,21%

Очаквани годишни икономии

  • От разходи за енергоносители: 86 000 евро
  • Спестени разходи за енергия в %: 23,2%

Ползи от инвестицията

  • По-сигурна работна среда
  • Намалени разходи за енергия
  • Намалени въглеродни емисии
ФайловеРазмер
LomskoPivo_EE_Eng.pdfLomskoPivo_EE_Eng.pdf533 kB
LomskoPivo_EE_Bg.pdfLomskoPivo_EE_Bg.pdf448 kB