Възобновяеми енергийни източници

Проекти за възобновяеми енергийни източници в посочените области могат да се възползват от предоставения пакет по КЛЕЕВЕИ от кредит, субсидия и безплатна консултантска помощ:

 

Допустими проекти за възобновяема енергия са:

  • Инвестиции в нови, както и вятърни турбини втора употреба с инсталирана мощност до 5 MW;
  • Инвестиции в нови мини ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW (инвестиции във водни централи втора употреба или рехабилитация на съществуващи не подлежат на финансиране)
  • Инвестиции в биомаса с инсталирана електрическа мощност до 5 MW (за производство на топлинна енергия от биомаса, само за котли с инсталирана мощност по-голяма от 10 MW, ЕБВР ще потвърди допустимостта, като се основава на описанието на инвестициите, подготвено и предадено от нас в качеството ни на консултант. В това описание представяме информация за източника на доставките на гориво и установяваме дали има необходимост от допълнителна оценка на влиянието на проекта върху околната среда);
  • геотермална
  • соларна енергия само за отопление
  • биогаз