Нашето предложение

Пакетът, който получавате по КЛЕЕВЕИ включва:
  1. Един или няколко кредита на обща стойност до 2.5 милиона евро за вашите проекти за енергийна ефективност или възобновяеми енергийни източници. От сумата на получения кредит на практика връщате само 80% или 85%, защото при успешно завършване на проекта, вие получавате обратно субсидия в размер на 15% от размера на кредита за проекти
  2. Безплатна консултантска помощ от нас при кандидатстване и подготовка на бизнес плана ви