Консултантска помощ

Компаниите, които искат да инвестират в проекти за енергийна ефективност или проекти за възобновяеми енергийни източници, могат да се възползват от консултантските услуги и помощ, предоставяни от екипа на КЛЕЕВЕИ - DAI Europe и Енкон сървисис. Тези услуги са безплатни за вас, защото са финансирани от Международния фонд Козлодуй.

Екипът на КЛЕЕВЕИ би могъл да ви помогне при разработването на бизнес плана за вашия проект и при подготвянето на документите по кредита, които се изискват от банките-партньори.

Ние ви предлагаме следните услуги:

  • Представяне на програмата, ползите за вашия бизнес от нея, както и процесът на кандидатстване по нея.
  • Определяме допустимостта на проекта ви, преструктурираме го, ако е необходимо, с цел покриване на критериите за допустимост.
  • Предварителен анализ на кредитоспособността на проекта ви, който се проучва от финансиращата банка.
  • Разработваме енергиен одит и анализ на прогнозния паричен поток на проекта
  • Помощ при разработването на бизнес плана за вашия проект и предаването му на банката-партньор
  • Мониторинг на изпълнението на проекта
  • Оказваме съдействие при заявлението за удостоверяване на изпълнението на проекта