Победители от Наградите за ЕЕ и ВЕИ на КЛЕЕВЕИ

Категория: Най-ефективна инвестиция в индустриалния сектор

Критерий: Спестявания за единица вложена инвестиция на годишна база

Победител: ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД)

  • Спестени 1.4 kWh на евро, инвестирани през първата година
  • Кредитът по КЛЕЕВЕИ е предоставен от Алианц Банк България

Категория: Най-иновативна инвестиция

Критерий: Спестявания за единица вложена инвестиция на годишна база при използване на иновативни технологии в индустрията

Победител: Делта Текстил България ЕООД

  • Спестени 0.5 kWh на евро, инвестирано през първата година
  • Кредитът по КЛЕЕВЕИ е предоставен от УниКредит Булбанк

Категория: Най-ефективна инвестиция в селското стопанство

Критерий: Годишни спестявания за единица вложена инвестиция

Победител: Кемапул ЕООД

  • Спестени 1.4 kWh (еквивалент) на евро, инвестирани през първата година
  • Кредитът по КЛЕЕВЕИ е предоставен от Банка ДСК

Категория: Енергийни спестявания в хранителния сектор

Критерий: Коефициент за енергийни спестявания

Победител: Фиеста 13 ООД

  • Намалени годишни разходи за енергия с 67%
  • Кредитът по КЛЕЕВЕИ е предоставен от УниКредит Булбанк

Категория: Най-ефективна инвестиция в строителството

Критерий: Енергийни спестявания за година на единица вложена инвестиция

Победител: Мототехника Сливен АД

  • Спестени 4.67 kWh на евро на евро, инвестирани през първата година
  • Кредитът по КЛЕЕВЕИ е предоставен от Обединена Българска Банка