Процес на обжалване

Целта на КЛЕЕВЕИ е да предоставя качествена техническа помощ и услуги на клиентите си и да се стремим към прозрачност и яснота.

Клиентите и банките-партньори могат да се свържат с мениджъра на програмата за всякакви въпроси, коментари или притеснения, които имат, свързани с работата на екипа на КЛЕЕВЕИ.

 

Първо ниво на обжалване

Ако не сте съгласни с оценката за допустимост на проекта, имате право да обжалвате решението. В рамките на 30 дни от получаването на първоначалната оценка, може да изпратите писмо на английски, в което описвате случая за преразглеждане, заедно с английски превод на заявлението за кандидатстване до мениджър на програмата, чиито имена и телефонен номер са ви били предоставени.

 

Документите, свързани с проекта, също трябва да се предоставят на английски език. В рамките на 15 дни от получаване на обжалването, ще получите писмен отговор по електронна поща или факс.

 

Второ ниво на обжалване

Ако не сте съгласни с отговора на първа инстанция от обжалването, може да обжалвате втори път пред финансиращата институция, Европейската банка за възстановяване и развитите (ЕБВР), чрез ръководителя на проекта за банката, чиито имена и телефонен номер са ви били предоставени.

Второто обжалване ще бъде разгледано, само ако е подадено в рамките на 30 дни от датата на получаване на първия отговор на обжалването. За да обжалвате на втора инстанция, трябва да предоставите на английски език копие от първоначалното заявление, копие от първото писмо, с което сте обжалвали и писмения отговор на мениджъра на програмата. ЕБВР ще разгледа последното ви писмо за обжалване в срок от 30 дни и ще ви информира писмено за своето решение. Ако решението е отрицателно, тогава нямате право на по-нататъшно обжалване.