Успешен проект - енергийна ефективност - Металик АД

Металик АД притежава хотел, намиращ се в град Стара Загора.
С топлоизолация на покрива и стените, съчетани с инсталиране на съвременна техника за отопление и охлаждане, се намалява консумацията на енергия в сградата, като същевременно се осигуряват по-добри условия и среда за служителите и гостите на хотела.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 767 387 евро
 • Субсидия от МФК: 92 025 евро
 • Кредит: 613 500 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 4,22 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 24,81%

Очаквани годишни икономии

 • Намалено потребление на леко гориво: 201,2 тона
 • Намалено потребление на електричество: 668 834 kWh
 • От разходи за експлоатация и поддръжка: 4 750 евро
 • Общо спестявания: 72 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Повишена конкурентоспособност
 • Намаляване на разходите за енергия
 • По-атрактивен вид
 • По-добра среда за служителите и гостите на хотела
ФайловеРазмер
Metalik_EE_Eng.pdfMetalik_EE_Eng.pdf449 kB
Metalik_EE_Bg.pdfMetalik_EE_Bg.pdf392 kB