Успешен проект - енергийна ефективност - Медика АД

Медика АД (Медика Сандански) е сред най-големите производители на превързочни материали в Източна Европа, както и утвърден български производител на лекарствени продукти, с производствена база в Сандански. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва замяна на стари парни котли с два нови газови котела, както и подмяна на парните тръби. С новото ефективно оборудване се намалява консумацията на мазут и електроенергия, като същевременно разходите за експлоатация и поддръжка спадат.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 184 317 евро
 • Субсидия от МФК: 15 000 евро
 • Кредит: 100 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 1,7 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 80%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 72 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 20,7%
 • Общо спестявания: 72 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Намалени разходи за гориво и електричество
 • Намалени разходи за експлоатация и поддръжка
 • Намалени въглеродни емисии
ФайловеРазмер
Medika_EE_Eng.pdfMedika_EE_Eng.pdf467 kB
Medika_EE_Bg.pdfMedika_EE_Bg.pdf359 kB