Успешен проект - енергийна ефективност - ИХБ Електрик АД

ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД) е единственият български производител на големи електрически машини за водноелектрически централи, помпени станции и напоителни системи. Финансирането по КЛЕЕВЕИ се използва за обновяване на производственото оборудване.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 59 900 евро
 • Субсидия от МФК: 7 200 евро
 • Разходи, покрити от клиента: 600 000 евро
 • Кредит: 48 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 1,5 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: над 84%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 5 600 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 73%
 • От разходи за експлоатация и поддръжка: 33 600 евро
 • Общо спестявания: 39 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Намаляване на производствените разходи, включително за труд, енергия, вода и материали
 • Увеличаване на продукцията
 • Повишаване на конкурентоспособността
 • Подобряване на работната среда
ФайловеРазмер
Elprom_EE_Eng.pdfElprom_EE_Eng.pdf389 kB
Elprom_EE_Bg.pdfElprom_EE_Bg.pdf350 kB