Успешен проект - енергийна ефективност - Алт Ко АД

Алт Ко АД притежава голям парник в Кресна, област Благоевград. Мерките за енергийна ефективност, финансирани по КЛЕЕВЕИ, включват конвертиране на два броя котли на природен газ, монтаж на когенератор и реконструкция и модернизация на котелните помещения. С въвеждането в експлоатация на когенерационен модул на природен газ се посрещат нуждите на оранжерията от топлина и електричество през студените сезони. Топлата вода, произведена от котлите, се използва за отопляване на оранжерията.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 2 428 626 евро
  • Субсидия от МФК: 145 800 евро
  • Кредит: 194 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 4,86 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 21,61%

Очаквани годишни икономии

  • Спестявания от разходи за енергоносители: 530 000 евро
  • Спестени разходи за енергия в %: 96,3 %

Ползи от инвестицията

  • Увеличена продукция на зеленчуци
  • Намалени разходи за енергоносители
  • Намалени вредни емисии
ФайловеРазмер
AltCo_EE_Eng.pdfAltCo_EE_Eng.pdf407 kB
AltCo_EE_Bg.pdfAltCo_EE_Bg.pdf351 kB