Успешен проект - енергийна ефективност - Селскостопански проекти

Подмяната на селскостопански трактори, комбайни, пръскачки и други приспособления с модерно оборудване са често срещани проекти, финансирани по КЛЕЕВЕИ. Три фирми - Кемапул ООД, ЗП Емил Стамов и ЗКПУ Обединение 93 - замениха старите неефективни трактори с нови. Често един нов по-голям трактор замества четири до шест съществуващи малки трактора. Също така проектите включват нови плугове, култиватори, пръскачки и други типове прикачен инвентар за тракторите.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 60 000-140 000 евро
 • Субсидия от МФК: 7 500-20 000 евро
 • Кредит: 50 000-140 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 3,8-5,5 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 16-38%

Очаквани годишни данни

 • Спестявания от разходи за горива: 11 300-19 600 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 36% до 45%
 • Икономии от разходи за експлоатация и поддръжка: 3 500-12 000 евро
 • Общо спестявания: 16 000-32 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Съкращаване на времето, необходимо за обработка на полетата
 • Възможност за изпълнение на операциите в оптималното за целта време
 • По-качествено изпълнение на различните операции
 • Намаляване на разходите за труд на оператор
 • Намаляване на разходите за дизелово гориво
 • Намаляване на разходите за поддръжка и ремонт
ФайловеРазмер
AgriculturalProjects_EE_Bg.pdfAgriculturalProjects_EE_Bg.pdf395 kB
AgriculturalProjects_EE_Eng.pdfAgriculturalProjects_EE_Eng.pdf449 kB