Успешен проект - енергийна ефективност - Неохим АД

Неохим АД се намира в Димитровград в област Хасково. Компанията използва финансиране по КЛЕЕВЕИ за въвеждане на автоматизирано управление на системата за производство на пара. Автоматизираната система има за цел да поддържа подходящо и ефективно разпределение на парата, в зависимост от нуждите на отделните потребители. Използването на пара е оптимизирано, като допълнителната пара се доставя в съоръжението за когенерация.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 470 902 евро
 • Субсидия от МФК: 56 400 евро
 • Кредит: 376 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 2,26 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 26,66%

Очаквани годишни данни

 • Увеличено производство на електричество: 4 220 MWh
 • Разходи за експлоатация и поддръжка: 16 964 евро
 • Общо спестявания: 208 514 евро

Ползи от инвестицията

 • Ново автоматизирано управление на системата за паропроизводство
 • По-високо качество на продукцията
 • Оптимизиране на производствения процес
ФайловеРазмер
Neochim_EE_Eng.pdfNeochim_EE_Eng.pdf571 kB
Neochim_EE_Bg.pdfNeochim_EE_Bg.pdf539 kB