Процес на кандидатстване - стъпка 1

Допустимост
Кандидатстване
Кредит
Субсидия

1. Предварителна проверка за допустимост.

За да определите дали вашият проект отговаря на критериите за допустимост по КЛЕЕВЕИ, може да се свържете с нас:

  • като ни се обадите на (02) 9880052 или
  • посетите нашия офис.

 

2. Официална проверка за допустимост.

Когато искате да бъде извършена официална проверка за допустимост на проекта, изпращате попълнено Заявление за кандидатстване на български или английски език, което може да изтеглите от тук. Заявлението трябва е подписано от лицето, представляващо дружеството и придружено с всички необходими документи, описани в него, представени както на хартиен носител, така и в електронен формат.
В рамките на 10 работни дни от получаването на Заявлението и всички придружаващи документи, ще ви уведомим писмено за нашето решение относно допустимостта на проекта.
Решението за допустимост ще бъде взето само тогава, когато разполагаме с пълната информация.
Ако се налага допълнителна консултация за допустимостта на проекта ви с ЕБВР, ще ви уведомим за това в рамките на 10 работни дни от кога-да се уточни. Ще получите окончателно решение за допустимостта в рамките на 3 работни дни след отговора от страна на ЕБВР. Ако не сте съгласни с решението имате право да го обжалвате в 30 дневен срок, съгласно Процеса за обжалване.

 

3. Писмо за освобождаване от отговорност.

След като ви информираме, че проектът е допустим за финансиране по КЛЕЕВЕИ, трябва да ни изпратите Писмото в два оригинала, попълнени и подписани от представляващия дружеството на адрес София 1000, ул "Г. С. Раковски" 135, вх. 2, ет. 5, ЕнКон Сървисис ООД.

 

4. Оферта от банката.

След предоставяне на Писмото за отказ от претенции, вие си избирате банка, участваща в програмата и договаряте с нея условията на офертата, която съдържа параметрите на сделката, като размер на кредита, срок, лихвен процент и др.

 

Допустимост
Кандидатстване
Кредит
Субсидия